Co się działo na UJ po roku 1981 ?

historia

Na ujawnionej ostatnio stronie jubileuszowej UJ w dziale historia http://www.650.uj.edu.pl/jubileusz/historia/

czytamy o Nowej Erze UJ:

‚W 1956 roku wrócili profesorowie usunięci poprzednio. W roku 1968 i 1981 przez uniwersytet przeszły fale demonstracji studenckich przeciwko reżimowi. ….

..Obecnie Uniwersytet Jagielloński ma 15 wydziałów, w tym trzy medyczne, które powróciły do jedności z UJ w 1993 roku i tworzą tzw. Collegium Medicum. Wznoszony jest nowy Kampus 600–lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kształci się już około 50 tysięcy studentów rocznie, z tego 65% to kobiety. …’

Nie wiadomo jednak co się działo na UJ po roku 1981.  Czy jego trwanie zostało przerwane, na pewien okres tak jak to drzewiej bywało ?

Co to był za reżim przeciwko któremu studenci demonstrowali (a profesorowie – nie ?) ? Może to był reżim profesorski ? Brak informacji.

W 1956 roku wrócili profesorowie usunięci poprzednio’ a co przed 1993 r. ? ( powrót do jedności – wydziałów, a co z elementem ludzkim ? – nie powrócił do jedności? ) – nie było odwilży ?

Reżim nikogo nie usunął? (taki był dobry! więc dlaczego jest mowa o reżimie ?)  – więc nie było kogo przywracać ? Czy też beneficjenci/ symbionci reżimu nie są w stanie/nie mają najmniejszego zamiaru kogokolwiek przywracać ? (por. http://lustronauki.wordpress.com/tag/uj/)

Kampus 600 lecia jest wznoszony, mury UJ – odnawiane, a co z kadrą ? Kto kształci studentów ?

Skąd się wzięły obecne problemy UJ (i nie tylko), skąd się wzięły obecne kadry akademickie ?

Czemu historycy mimo odnowienia (?) Uniwersytetu nie są w stanie/nie chcą poznać najnowszych dziejów UJ ?

Na inaugurację nowego roku akademickiego poprzedzającego 650 rocznicę powstania najstarszej polskiej uczelni przedłożyłem 10 pytań do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego – http://blogjw.wordpress.com/2013/09/27/10-pytan-do-wladz-uniwersytetu-jagiellonskiego/

pytając m.in. ‚Czy na okoliczność 650 rocznicy powstania uczelni zostanie wreszcie napisana rzetelna historia uczelni uwzględniająca także ostatnie 70 lat, bez omijania jakże haniebnych wydarzeń w życiu UJ, tak aby stanowiły one przestrogę dla współczesnych, jak i przyszłych pokoleń ? Historia napisana na wcześniejszą rocznicę UJ w roku 2000 r. czyli sławne ‘Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego’, stanowi ciemną plamę w historii uczelni (  http://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/) i niedobrze by było aby ta plama nie została usunięta.

Czy historia UJ na oficjalnej stronie uczelni uzyska treść zgodną z prawdą ? Ta historia – http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/historia o ostatnim okresie UJ, bardzo źle świadczy o potencjale intelektualnym i moralnym beneficjentów funkcjonującego od lat, a nawet wieków, systemu akademickiego Takich ‘historii’ nie powinno się upowszechniać http://blogjw.wordpress.com/2010/06/14/historia-uj-w-ujeciu-profesora-stanislawa-waltosia/bo fałszowanie/cenzurowanie historii nie przystoi gremiom wynagradzanym przez społeczeństwo za poszukiwanie prawdy, jej ujawnianie i nauczenie……”

Odpowiedzi nie było – http://blogjw.wordpress.com/2014/01/07/pytania-bez-odpowiedzi-do-konca-roku-2013/mimo włączenia do obchodów Jubileuszu UJ – Kongresu Kultury Akademickiej- http://kongresakademicki.pl/

Czy tak ma wyglądać ta kultura akademicka także w Roku Wielkiego Jubileuszu ?

Uruchomiona strona jubileuszu 650 – lecia UJ http://www.650.uj.edu.pl/ na moje pytania też nie odpowiada a skłania do zadawania kolejnych pytań.

Jednym słowem – mimo Jubileuszu na UJ bez zmian !

Jak było (w PRL), tak i jest, a jest obawa, że i będzie.