Persony Kongresu Kultury Akademickiej – prof. J. Woźnicki

W Kongresie Kultury Akademickiej bierze udział prof. Woźnicki,(np. http://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Wo%C5%BAnicki)

Woźnicki( zdj. z http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/video-foto/-/journal_content/56_INSTANCE_iSE9/10172/41981189)

który zainspirował mnie do napisania tekstu ‚Darmowy program antyplagiatowy, czyli karanie plagiatofilii i nagradzanie plagiatofobii – http://wobjw.wordpress.com/2009/12/31/darmowy-program-antyplagiatowy/ cieszącego się nieustającym zainteresowaniem mimo upływu lat  ( zapewne już ponad 100 tys. odsłonięć ). W tekście m.in. pisałem Szkoda jednak, że dobre obyczaje nie są jednak przestrzegane przez gremia głoszące konieczność ich przestrzegania. Poświęcam temu jeden rozdział w mojej książecce i zachęcam do przeczytania oraz do niezbędnych zmian w stosowaniu dobrych obyczajów.

Chciałbym jednocześnie wykazać, że problem z eliminowaniem plagiatów jest dość prosty. Wystarczy aby w uczelniach zatrudniano tych, którzy potrafią je wyłapywać i eliminować, a nie tych którzy je generują.Byłby to najlepszy i najtańszy program antyplagiatowy. Niestety takie rozwiązanie, mimo że oszczędne finansowo, nie może jakoś znaleźć uznania wśród decydentów nauki. Może chodzi tu o konflikt interesów ?’

Na kongresie jest przewodniczącym jednego z sympozjum  wg. http://kongresakademicki.pl/sympozjum-4/

Sesja Woźnickiego

Woźnicki zdj

Ciekawe czy zdoła tą kulturę własnym przykładem zmienić ?