W oczekiwaniu na archiwum przebiegu/dorobku Kongresu Kultury Akademickiej

infohttp://kongresakademicki.pl/

W oczekiwaniu na archiwum przebiegu/dorobku Kongresu Kultury Akademickiej

Zakończył się Kongres Kultury Akademickiej, którego sesje plenarne w godz.10-13 były transmitowane na żywo i można je było oglądać w internecie. Niestety do tej pory nie ma na stronach UJ archiwalnych nagrań z Kongresu, jak i tekstów referatów, aby zainteresowany człowiek mógł się zapoznać z dorobkiem Kongresu, przemyśleć jego tezy, osiągnięcia, podyskutować z autorami.
Na stronie http://kongresakademicki.pl/ nie ma nawet zakładki, w której takie archiwum miałoby się znajdować.
Zwróciłem się z prośbą do Rektora i Biura Kongresu i Jubileuszu aby to było możliwe :
‚Dziękuję za możliwość oglądania sesji plenarnych Kongresu Kultury Akademickiej na żywo w internecie.
Mam zapytanie ( nie tylko z mojej strony) czy nagrania z Kongresu ( także z pozostałych sesji) oraz teksty referatów będą dostępne w internecie ?
Jest to warunek niezbędny ‚aby Kongres odniósł sukces’ i trafił z argumentami (i możliwością dyskusji) do szerokiej opinii społecznej i do polityków zgodnie z założeniami Kongresu sformułowanymi przez  prof. Sztompkę.
Z góry dziękuję za realizację społecznego zapotrzebowania.’

Na odpowiedź nadal czekam. stąd niestety, póki co, nie wiadomo czy Kongres odniesie sukces, gdyż nie wiadomo czy trafi do szerokiej opinii społecznej ! Czyżby organizatorzy wycofali się z realizowania misji Kongresu ?

Z fotoreportaży wynika, że nawet na inauguracji Kongresu ilość pustych miejsc była wręcz imponująca.
np. Uroczystość otwarcia Kongresu Kultury Akademickiej [ZDJĘCIA] http://lovekrakow.pl/galeria/uroczystosc-otwarcia-kongresu-kultury-akademickiej-zdjecia_1158.html
A co było potem, gdy tylko elity kongresowe pozostały ?

Ja (i sądzę, że nie tylko ja) chciałbym jednak poznać cały dorobek Kongresu, gdyż te sprawy interesują mnie od lat, a nawet wieków.

Nie wiem czy będzie mi to dane/umożliwione przez wzorcową dla innych uczelnię.
Ja się co prawda na niej nie wzoruję, stąd jestem poza jej murami, ale swoim dorobkiem się dzielę i umożliwiam innym zapoznanie się z nim i merytoryczne dyskutowanie.( por. np. http://wkrakowie2014.wordpress.com/autor/)
No to może byłoby pozytywne, gdyby choćby na jakiś okres próbny UJ (i wzorujące się na nim uczelnie) zaczął się na mnie wzorować – nieprawdaż ?

Józef Wieczorek

 

Komisje Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego

 
 
Komisja rektorska Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
               wg : http://www.650.uj.edu.pl/jubileusz/komisja-rektorska/
 
Komisja Rektorska

 ♣

Komisja Obywatelska

Józef Wieczorek – niezależny samorządny dysydent akademicki, persona non grata na UJ

UJ dla mediów, ja też – tylko, że inaczej

Na stronie oficjalnej Jubileuszu UJ jest zakładka dla mediów z materiałami do pobrania:

http://www.650.uj.edu.pl/dla-mediow/do-pobrania/do pobrania

Więc pobrałem – jak widać. 

Info o mojej stronie przekazuję do UJ, ale reakcji – brak (choć bywają potwierdzenia odbioru) .

Póki co media mogą czerpać informacje z mojej strony. Trochę one inne od oficjalnych, ale może  dadzą coś do myślenia czego wszystkim, nie tylko mediom – życzę.

Pozytywne skutki uruchomienia mojej strony Jubileuszu UJ

Strona UJ 2.2.2014

http://www.650.uj.edu.pl/

Wczoraj wieczorem uruchomiłem tą stronę i poinformowałem o tym rektorów UJ, Biuro Jubileuszowe, Senat RP i  obywateli III RP.

Dziś wieczorem (niedziela) dość przypadkowo  kliknąłem na link do strony UJ (http://www.650.uj.edu.pl/)  będącej jeszcze wczoraj w budowie  ( co udokumentowałem)  i okazało się, że ta strona została ujawniona publicznie, choć  jak widać nadal jest w budowie. Reakcja superekspresowa – nieprawdaż ?

Gdyby tak na okoliczność Wielkiego Jubileuszu UJ ujawnił  jeszcze to co od lat (a nawet wieków) trzyma w tajemnicy.

Widać jednak, że podstawowe zadanie moja strona spełniła  już w stadium ’embrionalnym’, więc w miarę rozwoju może coś jeszcze zostanie ujawnione także przez UJ.

Zachęta do dalszej pracy PRO PUBLICO BONO – jest, tak jak są uzasadnione społeczne oczekiwania na ujawnianie tajemnic UJ.W końcu poszukiwanie prawdy to imperatyw kategoryczny Uniwersytetu !

A więc czekamy.

Dlaczego ta strona ?

Ta strona nie jest oficjalną stroną organizatorów Wielkiego Jubileuszu UJ. Jest to strona dysydenta akademickiego – od czasów Wielkiej Czystki Akademickiej u schyłku PRL – persona non grata na UJ.

Mimo trwania już roku 2014 – ogłoszonego przez Senat RP – Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego  nie mogłem odszukać w cyberprzestrzeni ogólnodostępnej strony poświęconej temu wielkiemu wydarzeniu. Znalazłem jedynie informację, że taka strona jest w budowie ( także w dniu 1 lutego 2014 r. – w dniu uruchomienia tej strony)

Jubileusz - strona UJ

http://www.650.uj.edu.pl/start

Zwróciłem się zatem zaniepokojony tą sytuacją po informacje do Rektora i Biura Jubileuszowego, ale reakcji nie było.

Jeszcze bardziej zaniepokojony i zatroskany o UJ zwróciłem się z ofertą pomocy, co już mi się w przeszłości wielokrotnie zdarzało jak tylko usłyszałem w mediach o problemach i krzywdach jakie moją uczelnię dotykają (tak tak, ja UJ nadal traktuję jako moją uczelnię – rzecz jasna nie w sensie murów, czy etatu). Nigdy nie było pozytywnej reakcji na moje oferty, więc często się zastanawiałem czy te problemy są realne, czy tylko symulowane dla odnoszenia bieżących korzyści.

I tym razem nadal reakcji nie ma.

Zaniepokojony przebiegiem Wielkiego Jubileuszu UJ

Postanowiłem zatem uruchomić stronę niezależną, rzecz jasna subiektywną, bo żadnej władzy nad UJ, ani nad Jubileuszem nie mam, poza władzą nad samym sobą – dysydentem akademickim wyklętym na wieki z UJ i z całego systemu akademickiego i co najważniejsze z pamięci.

Moim zdaniem taka strona winna funkcjonować w cyberprzestrzeni w trosce o Uniwersytet i prawdę oraz pamięć współczesnych i potomnych.

Kilka informacji dla mniej zorientowanych:

Autor strony – Józef Wieczorek- 

jw foto b

był wykładowcą geologii UJ u schyłku PRL. Uruchamiał wznowione po stalinowskiej (i nie tylko) przerwie studia geologiczne UJ w zakresie paleontologii, geologii historycznej, stratygrafii i kursów terenowych, czemu zatrudnieni na etatach profesorskich nie byli w stanie podołać.

W okresie Wielkiej Solidarności i w stanie wojennym, których to wydarzeń najtężsi historycy w oficjalnej historii UJ nie byli w stanie zidentyfikować (patrz słynne Dzieje UJ -http://blogjw.wordpress.com/2009/03/25/lustracja-dziejow-uniwersytetu-jagiellonskiego/, oficjalna strona UJ – http://www.uj.edu.pl/uniwersytet/historia  http://blogjw.wordpress.com/2010/06/14/historia-uj-w-ujeciu-profesora-stanislawa-waltosia/ ) tworzył w ING UJ opozycję do ówczesnego systemu zauważoną przez wszystkie strony symbiotycznego układu PZPR-SB-Władze Uczelni, co finalnie poskutkowało dożywotnim relegowaniem z uczelni podczas Wielkiej Czystki Akademickiej, kiedy czyszczono wzorcowy dla innych uczelni uniwersytet z elementu niewygodnego, psującego młodzież akademicką, wrogo nastawionego do systemu komunistycznego a w szczególności do jego systemu (braku)wartości etycznych i obywatelskich. Ci, jak oceniano, szczególnie gdy razili symbiontów systemu poczuciem własnej wartości (rzecz niedopuszczalna w systemie zniewolenia) stanowili zagrożenie dla UJ ( i nie tylko) a przede wszystkim dla beneficjentów systemu.

Epidemia amnezji, która zapanowała na Uniwersytecie Jagiellońskim w wyniku transformacji okrągłostołowej, nie pozwoliła UJ na rozpoznanie swojego udziału w symbiotycznych relacjach PZPR-SB-Władze Uczelni, nie rozpoznano ani symbiontów, ani Wielkiej Czystki Akademickiej i jej twórców, szczególnie przecież zasłużonych dla obecnego stanu nauki, ale nie przeszkodziła w czyszczeniu dokumentacji i wszelakich informacji o wyklętych z UJ.

Mimo przyłączenia do UJ – Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński  nie został wyleczony z amnezji,  a nawet w okresie Jubileuszu roku 2000 amnezja nasiliła się szczególnie i w stanie amnezji UJ trwa do dnia dzisiejszego. Nic nie wskazuje aby na kolejny Jubileusz amnezja ustąpiła.

2 lata temu autor strony udzielił ok. 6 godz. wywiadu (rejestrowanego kamerą) w projekcie Pamięć Uniwersytetu, ale blokada pamięci na UJ jest tak szczelna, że do tej pory ani jedna minuta z tego wywiadu nie ukazała się publicznie – http://www.archiwum.uj.edu.pl/projekty-auj/pamiec-uniwersytetu.

Nie pozostaje zatem nic innego jak w trosce o Uniwersytet i prawdę

oraz pamięć współczesnych i potomnych budować tą stronę.

PRO PUBLICO BONO.

Autor strony:

Józef Wieczorek

Strona na Rok Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego

CMaius

Rok Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalony przez Senat RP już trwa, ale wiekowy UJ ( 650 lat mija !) zdaje się nie jest w stanie podołać wynikającym z tego faktu obowiązkom.

UJ ma co prawda finanse, Biuro Jubileuszowe, ma wydziały i instytuty informatyczne, ale strona Jubileuszowa do tej pory jest nadal w budowie.

Ja nie mam finansów, ani biura, ani wydziału informatycznego, co więcej żadnej wiedzy informatycznej, ani biurowej nie posiadam, ale stronę Jubileuszową po kilku godzinach nieetatowej pracy uruchamiam ( udzielając tym chyba jednoznacznej odpowiedzi dlaczego na UJ jestem persona non grata).

Strona jest rzecz jasna obywatelska, przygotowana PRO PUBLICO BONO, gdyż taka strona winna funkcjonować w cyberprzestrzeni w trosce o Uniwersytet i prawdę oraz pamięć współczesnych i potomnych.

Z prawdą i pamięcią, podobnie jak z kulturą akademicką, UJ ma poważne problemy, podobnie jak i inne uczelnie. Rzecz w tym, że UJ jest dla innych uczelnią wzorcową a jego władze/etatowi pracownicy nie bardzo widzą tego co się dzieje/działo na UJ, a co gorsza nie chcą o tym wiedzieć.

Jeśli ta strona odsłoni nieco niewygodnej prawdy o UJ i da nieco do myślenia o wzorcach akademickich – jej zadanie będzie spełnione.

Podstrony :

Dlaczego ta strona ?

In vino veritas

Jubileusz A.D. 2014

Jubileusz A.D.2000

Kongres Kultury Akademickiej

PLUS RATIO QUAM VIS

Poczet Rektorów UJ