O potrzebie książki o dziejach UJ od 1945 r.

Dzieje UJ

O potrzebie książki o dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego  od 1945 r.

(jw – nie takiej jaką wydano na jubileusz A.D. 2000) 

na podstawie – Karol Estreicher jr – Dziennik wypadków T. VII , 1981 – 1984. Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 2013

( wyróżnienia – jw)

Ten Dziennikróżne myśli – notuję chaotycznie, opracowuję ostrą książkę o dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1945 roku.

Są to ostre, oskarżające charakterystyki ludzi winnych kolosalnych zaniedbań w życiu i działalności Uniwersytetu – głównie rektorów.

To na co patrzyłem, co przeżyłem i przecierpiałem. Lepszy, Klimaszewski, Karaś, Bochnak, Nitsch, Drobner narobili mnóstwo szkód swoim zachowaniem się – leniwym, kłamliwym, wszetecznym bądź karierowiczowskim, bądź egoistycznym. Pisanie o ludziach lakierowo gładko do niczego nie prowadzi. To nuda. Trzeba pisać tak jak się ich widziało i jakie szkody zrobili. Trzeba pisać prawdę wedle własnego sumienia. Czas sprawdzi, dokumenty udowodnią…

Na pewno nie kieruję się zemstą czy niechęcią. Tak jak odnawiając Collegium Maius i urządzając nieludzkim wysiłkiem Muzeum UJ – wbrew moim kolegom -kierowałem się przyszłością, przekonaniem, że przyjdą czasy, kiedy te zbiory sztuki, te historyczne wnętrza będą odgrywać rolę łączącą w całość i przekonywującą czym Uniwersytet był i czym będzie. Taki sam jest mój osąd o ludziach winnych zaniedbań, o intrygantach i karierowiczach.

Powinien być nauką dla innych, że nie ma bezkarności. Błędy można darować, ale pamiętać o nich trzeba.

Poczet Rektorów UJ czasów najnowszych (w budowie)

 

Herb UJ

Poczet Rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

czasów najnowszych

wykaz UJ

Lustro Nauki

Rektorzy czasów najnowszych w Lustrze Nauki

http://lustronauki.wordpress.com

Franciszek Walter – rektor UJ, dbał o zdrowie AK i potępiał profesorów z WiN

Teodor Marchlewski – rektor UJ, sławił geniusz naukowy Stalina i propagował łysenkizm

Mieczysław Karaś – rektor UJ, wizjoner socjalistycznej Alma Mater

UJ za rektora Mieczysława Karasia, czyli zamiana Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytut Propagandowy Polskich Ko­munistów.

Mieczysław Hess – klimatolog, rektor UJ, nie wiadomo co robił jako sekretarz KU PZPR UJ

Aleksander Koj – trzykrotny rektor UJ, cierpiący na amnezję, jakoś nie dąży do poznania prawdy o rugach akademickich w PRL – w czym ma swój udział, tak jak nie dążył po poznania łamania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka’ na UJ, w którego kierowaniu miał swój udział

Franciszek Ziejka, rektor, który ma dowód (?) na niewinność w swoim rękopisie znalezionym w garażu, KO ‘Zebu’

Agenturalna sprawa K.O. ‘Zebu’ – Franciszka Ziejki, b. rektora UJ