Kongres Kultury Akademickiej bez rozgrzeszenia !

 

https://www.youtube.com/watch?v=VPNRZyu7mSA&list=UUpy0_DP3GnTTrF7-pqFtbcQ

Już ponad miesiąc minął od Kongresu Kultury Akademickiej i taki zapis udostępniono https://www.facebook.com/650lat?fref=nf dla społeczności akademickiej ( i nie tylko) aby podnieść (?) jej kulturę.

Pełnego zapisu Kongresu pod ogląd i dyskusję całej społeczności akademickiej  jak nie było tak nie ma, mimo moich postulatów. Nie ma żadnej reakcji na te postulaty. Taka KULTURA AKADEMICKA ! nadal po Kongresie  Więc chyba zupełna KLAPA ?!

Pojawiły się opinie medialne uczestników Kongresu  potwierdzające to przypuszczenie.

ROZGRZESZENIA NIE BĘDZIE ! -‚ Obrady kongresu zaczęły się od akademickiego rachunku sumienia, wyznano nawet winy środowiska. „Żal za grzechy” nie był już powszechny, podobnie mocne postanowienie poprawy. Wydaje się, że w tej sytuacji rozgrzeszenie też nie jest możliwe.Jola Workowska, Piotr Kieraciński’ – http://forumakademickie.pl/fa/2014/04/bez-rozgrzeszenia/