Jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Matejko

Założenie UJ  na obrazie Matejki  (źródło)Senat RP 1

……….

Senat RP 2

(źródło)

Zarządzenie BJ 1

Zarządzenie BJ 2

(źródło)

Z perspektywy własnej:

Zaniepokojony przebiegiem Wielkiego Jubileuszu UJ

Rok Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego

10 pytań do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego

na inaugurację nowego roku akademickiego