Jubileusz 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Matejko

Założenie UJ  na obrazie Matejki  (źródło)Senat RP 1

……….

Senat RP 2

(źródło)

Zarządzenie BJ 1

Zarządzenie BJ 2

(źródło)

Z perspektywy własnej:

Zaniepokojony przebiegiem Wielkiego Jubileuszu UJ

Rok Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego

10 pytań do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego

na inaugurację nowego roku akademickiego

Komisje Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego

 
 
Komisja rektorska Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
               wg : http://www.650.uj.edu.pl/jubileusz/komisja-rektorska/
 
Komisja Rektorska

 ♣

Komisja Obywatelska

Józef Wieczorek – niezależny samorządny dysydent akademicki, persona non grata na UJ

Pozytywne skutki uruchomienia mojej strony Jubileuszu UJ

Strona UJ 2.2.2014

http://www.650.uj.edu.pl/

Wczoraj wieczorem uruchomiłem tą stronę i poinformowałem o tym rektorów UJ, Biuro Jubileuszowe, Senat RP i  obywateli III RP.

Dziś wieczorem (niedziela) dość przypadkowo  kliknąłem na link do strony UJ (http://www.650.uj.edu.pl/)  będącej jeszcze wczoraj w budowie  ( co udokumentowałem)  i okazało się, że ta strona została ujawniona publicznie, choć  jak widać nadal jest w budowie. Reakcja superekspresowa – nieprawdaż ?

Gdyby tak na okoliczność Wielkiego Jubileuszu UJ ujawnił  jeszcze to co od lat (a nawet wieków) trzyma w tajemnicy.

Widać jednak, że podstawowe zadanie moja strona spełniła  już w stadium ’embrionalnym’, więc w miarę rozwoju może coś jeszcze zostanie ujawnione także przez UJ.

Zachęta do dalszej pracy PRO PUBLICO BONO – jest, tak jak są uzasadnione społeczne oczekiwania na ujawnianie tajemnic UJ.W końcu poszukiwanie prawdy to imperatyw kategoryczny Uniwersytetu !

A więc czekamy.