Komisje Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego

 
 
Komisja rektorska Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego
               wg : http://www.650.uj.edu.pl/jubileusz/komisja-rektorska/
 
Komisja Rektorska

 ♣

Komisja Obywatelska

Józef Wieczorek – niezależny samorządny dysydent akademicki, persona non grata na UJ