Rozruch jubileuszowej strony internetowej UJ w oczach zainteresowanego

Kazimierz Wielki

W dniu 11 lutego A.D. 2014 agencja PAP- Nauka w Polsce obwieściła światu: Ruszyła jubileuszowa strona Uniwersytetu Jagiellońskiego – http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,399132,ruszyla-jubileuszowa-strona-uniwersytetu-jagiellonskiego.html

Fakt, uruchomienie strony internetowej to wydarzenia nader ważne, bo bez jawnej w cyberprzestrzeni strony www żaden jubileusz w XXI wieku nie wygląda poważnie, a tym bardziej jubileusz poważnego i zaawansowanego wiekiem uniwersytetu.

Widać strona rodziła się w bólach, bo biuro jubileuszowe zostało powołane na początku roku 2013, Jubileuszowy rok akademickim rozpoczął się z 1 października 2013 r. a Rok Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego A.D. 2014 ogłoszony przez Senat RP rozpoczął swój bieg już 1 stycznia, jak zresztą i wcześniejsze roki, choć nie zawsze jubileuszowe.

Poród zatem był znacznie opóźniony o czym PAP, ani też pozostałe media, nie informują, ani przyczyn nie podają. Co więcej nie podają rzeczy z punktu widzenia rzetelnego dziennikarstwa szczególnie ważnej, że strona to otwarła swe podwoje dopiero po tym jak zaniepokojony zbyt długotrwałą jej ciążą uruchomiłem 1 lutego swoją obywatelską stronę internetową poświęconą Wielkiemu Jubileuszowi https://jubileusz650uj.wordpress.com/, o czym władze Jubileuszowej Uczelni, jej Biuro Jubileuszowe, Senat RP, jak i media natychmiast powiadomiłem. Skutek był natychmiastowy, bo już dnia następnego, mimo że była to niedziela strona UJ się ujawniła.

Niczym w bajce – Sezamie otwórz się !

Widać moim zaklęciem utrafiłem w dziesiątkę.

PAP podaje ‚Ruszyła jubileuszowa strona internetowa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowani obchodami 650. rocznicy powstania najstarszej polskiej uczelni będą mogli śledzić ich przebieg na www.650.uj.edu.pl

Jako zainteresowany śledzę tą stronę i co ja widzę aż do dnia dzisiejszego tj. 16 lutego pod adresem ‚ Z ostatniej chwili’ – http://www.650.uj.edu.pl/category/aktualnosci/z-ostatniej-chwili/ ?

z ostatniej chwili

A chwila wg słownika języka polskiego to:

chwila - słownik

Czyżby na wiekowym uniwersytecie z aktywną Katedrą Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego http://www.kjo.filg.uj.edu.pl/

Katedra Językoznawstwa

nie radzono sobie z rozumieniem tak prostych zdawałoby się słów ?

Można podsumować śledzenie strony UJ

mimo uruchomienia strona nadal jest w bezruchu !

Ja, mimo że w językoznawstwie nie uczony, jak podaję coś z ostatniej chwili, to jest to coś sprzed minuty, godziny, no może z poprzedniego dnia, gdy zmęczony bez-etatową pracą,  czy awarią komputera/sieci nie mogłem informacji podać przed północą.

I tak na mojej stronie informacja z ostatniej chwili to wpis Poczet Rektorów UJ czasów najnowszych (w budowie) z dnia 16 lutego 2014 r.

Warto skonfrontować te dwie strony, bo wiele można z tej konfrontacji wywnioskować o funkcjonowaniu systemu akademickiego w III RP, no i o charakterze Wielkiej Czystki Akademickiej budowę III RP poprzedzającej – czego wszystkim, a w szczególności władzom i etatowym pracownikom UJ (i nie tylko) życzę.

Pozytywne skutki uruchomienia mojej strony Jubileuszu UJ

Strona UJ 2.2.2014

http://www.650.uj.edu.pl/

Wczoraj wieczorem uruchomiłem tą stronę i poinformowałem o tym rektorów UJ, Biuro Jubileuszowe, Senat RP i  obywateli III RP.

Dziś wieczorem (niedziela) dość przypadkowo  kliknąłem na link do strony UJ (http://www.650.uj.edu.pl/)  będącej jeszcze wczoraj w budowie  ( co udokumentowałem)  i okazało się, że ta strona została ujawniona publicznie, choć  jak widać nadal jest w budowie. Reakcja superekspresowa – nieprawdaż ?

Gdyby tak na okoliczność Wielkiego Jubileuszu UJ ujawnił  jeszcze to co od lat (a nawet wieków) trzyma w tajemnicy.

Widać jednak, że podstawowe zadanie moja strona spełniła  już w stadium ’embrionalnym’, więc w miarę rozwoju może coś jeszcze zostanie ujawnione także przez UJ.

Zachęta do dalszej pracy PRO PUBLICO BONO – jest, tak jak są uzasadnione społeczne oczekiwania na ujawnianie tajemnic UJ.W końcu poszukiwanie prawdy to imperatyw kategoryczny Uniwersytetu !

A więc czekamy.